Wij betalen voor uw oude metalen

Wij betalen voor uw oude metalen

Welk voordeel biedt het inzamelen en recyclen van oude metalen voor onze planeet?

-> Er wordt veel CO² uitstoot vermeden met dit proces

Voor het maken van nieuw staal zijn 2 trajecten mogelijk:

1.Ontginning van ertsen uit de bodem.

Ertsen zijn de primaire grondstof om nieuwe staal te maken. Deze moeten worden ontgonnen en gesmolten om ruw ijzer te bekomen.

Scenario om ijzerertsen op te delven en te verwerken:

  • heeft een grote impact op natuur en milieu,
  • arbeidsintensief door gebruik van zwaar materieel,
  • Er is veel energie nodig om onzuiver materiaal om te smelten,
  • Meestal in afgelegen gebieden waardoor verre transporten nodig zijn naar de klant.
IJzererts onginnen - Oudijzerbak.be

  2. Recyclage van afgedankte metalen (schroot)

  Op het einde van hun leven worden gebruiksvoorwerpen, afgedankte machines en constructies ingezameld en gerecycleerd. De verschillende metalen (ijzer, alu, koper, zink, lood …) worden ingezet als secundaire grondstof bij het produceren van nieuwe metalen.

  Voordelen van selectieve inzameling uit afval:

   • Deel van de afvalberg wordt hergebruikt.
   • Er wordt 20% tot 90% energie bespaard bij dit smeltproces.
   • Materiaal wordt meestal in lokale industrie verwerkt.
   • Producten wordt vooral lokaal verwerkt tot afgewerkte objecten.

  Deze voostelling toont de productie van staal met 50% ijzerertst en 50% gerecycleerd staal. Dit is wat op heden gebeurt. In de toekomst moeten we gaan naar een productie van staal uit 100% gerecycleerd staal. Daartoe is het correct inzamelen van oud ijzer van groot belang.

  Het inzamelen en recycleren van verschillende metalen draagt bij aan het vermijden van de veel hogere CO2 uitstoot bij het opdelven van de ertsen uit de bodem.

  Lees het volledige artikel