Wij betalen voor uw oude metalen

Wij betalen voor uw oude metalen

Nieuwe regelgeving OVAM

Niet alleen thuis maar ook in uw bedrijf moet u afval sorteren. Door gebruik van verschillende vuilbakken en/ of containers zorgt u voor een correcte afvalverwerking. Uiteraard zijn er verschillen tussen het verwerken van huishoudelijk afval en bedrijfsafval.

Wij lichten dit hieronder graag toe en tonen aan wat de voordelen zijn van onze oudijzerbakken.

Sorteerverplichtingen voor bedrijven – aangepast vanaf 1 januari 2021

Met ingang van 1 januari 2021 wordt de sorteerverplichting voor bedrijven uitgebreid. Naast de reeds 21 selectief in te zamelen afvalstromen komen hier nog 3 nieuwe afvalstromen bij:

 • keukenafval en etensresten
 • levensmiddelenafval (verpakte voedingswaren)
 • matrassen

U bent als bedrijf verplicht om keukenafval, etensresten en levensmiddelenafval in te zamelen wanneer u minstens éénmaal per week warme maaltijden serveert (ongeacht interne/externe catering) én u onder één van de verplichte sectoren valt (zie hieronder).

Vanaf 31 december 2023 geldt de nieuwe verplichting voor alle bedrijven.

Komen deze afvalstoffen in uw bedrijf voor en valt uw bedrijf onder de nieuwe sorteerverplichting? Neem dan contact op met uw inzamelaar om te bekijken hoe u deze apart kan aanbieden.

De nieuwe verplichting is als volgt opgenomen in het VLAREMA : in artikel 4.3.2 werden de volgende wijzigingen aangebracht:

Het eerste lid, 23° (keukenafval en etensresten) en 24° (levensmiddelenafval), geldt voor:

 • Bedrijven en instellingen, waar regelmatig en minstens éénmaal per week warme maaltijden worden geserveerd of bereid:
  • onderwijsinstellingen met meer dan driehonderd leerlingen;
  • ziekenhuizen en psychiatrische ziekenhuizen met meer dan vijfentwintig erkende bedden;
  • woonzorgcentra met een erkende capaciteit van meer dan dertig bedden;
  • penitentiaire centra;
  • kazernes van de strijdmachten met meer dan honderd werknemers;
  • bedrijven en instellingen met meer dan honderd werknemers;
  • restaurants, brasserieën en hotels met meer dan vijftig maaltijden per dag;
  • feestzalen en polyvalente zalen met een capaciteit van meer van tweehonderdvijftig zitplaatsen;
  • cateringbedrijven.
 • Super- en hypermarkten met een netto verkoopsoppervlakte van vierhonderd vierkante meter.

Voor keukenafval/etensresten en respectievelijk levensmiddelenafval (verpakte voedingswaren) dienen aparte inzamelrecipiënten voorzien te worden.

Meer info over selectieve inzameling voor bedrijven.

Meer info over de selectieve inzameling van keukenafval, etensresten en levensmiddelenafval.